DEJAVNOST

DEJAVNOST PODJETJA

Podjetje PZR d.o.o. vam nudi kompletne storitve v sklopu zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu, ter požarnega varstva.

VARNOST in ZDRAVJE PRI DELU

 • izobraževanje in usposabljanje na področju varstva pri delu
 • izdelava izjave o varnosti in ocenjevanje tveganj
 • pregled in preizkus vse vrste delovne opreme
 • opravljanje periodičnih preiskav kemičnih, fizikalnih in bioloških škodljivosti v delovnem okolju
 • meritve električnih inštalacij
 • meritve ozemljitve električnih naprav
 • meritve strelovodov
 •  

  POŽARNA VARNOST

  • izdelava požarnih redov
  • ocenjevanje požarne ogroženosti
  • izdelava požarnih načrtov in načrtov evakuacije
  • izobraževanje in usposabljanje na področju požarne varnosti
  • pooblaščeni servis gasilnih aparatov
  • meritve, pregledi in servis hidrantnih omrežij
  • servisiranje vgrajenih gasilskih naprav in majhnih gasilnih sistemov

   

   

  RAVNANJE S KEMIKALIJAMI

 • odgovorna oseba za ravnanje s kemikalijami
 • izdelava varnostnih listov
 • izobraževanje in usposabljanje oseb, ki ravnajo z nevarnimi snovmi
 • ocenjevanje tveganja pri ravnanju z nevarnimi snovmi
 •  

  HIGIJENA DELA

  Vsi se dobro zavedamo, kako pomembna je kakovost živil in njihova zdravstvena neoporečnost. Med proizvodnjo, pripravo, pakiranjem, skladiščenjem in prodajo živil obstaja resna nevarnost okužbe.

  Na podlagi Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili ( Ur.l.RS, št.52/2000 ), se v Sloveniji zahteva uvedba sistema HACCP v vse objekte, kjer se odvija proizvodnja in promet z živili ter objekte za javno oskrbo s pitno vodo

  Cilj tega sistema je čim manjše tveganje potrošnika pri uporabi živil, kar pomeni, da je živilo zdravstveno neoporečno.Priprava celotne HACCP dokumentacije vključuje:

  • prepoznavanje in ocenjevanje tveganja
  • določitev kritičnih točk
  • določanje norm kriterijev in toleranc
  • postavitev in delovanje nadzornega sistema
  • določitev in izvedba korektivnih ukrepov kadar nadzorni sistem pokaže, da stanje ni pod kontrolo
  • verifikacija, ki potrdi, da HACCP sistem deluje učinkovito
  • postavitev dokumentacijskega sistema (evidence, odgovorne osebe, dokumenti)
  • izobraževanje zaposlenih po HACCP načelih!